#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zpět

Veř.vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad ÚR PK a jeho vlivů

Krajský úřad Plzeňského kraje pod značkou PK-RR/1612/18 zveřejňuje

Veřejnou vyhlášku

o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území.

Veřejné projednání se uskuteční 27.4.2018 od 10h v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, v Jednacím sále Zastupitelstva PK č.dv. 174 v 1. patře.

Celé znění vyhlášky naleznete ke stažení zde.

Vyvěšeno: 23. 3. 2018

Datum sejmutí: 7. 5. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět