Navigace

Obsah

Zpět

Závěrečný účet obce za rok 2016 - návrh

Obec Bohy tímto zveřejňuje návrh Závěrečného účtu obce Bohy za rok 2016.

Do veškerých dokumentů je možné nahlédnout také osobně na Obecním úřadě Bohy.

 

Jednotlivé dokumenty je možné stáhnout na následujících odkazech:

Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Bohy za rok 2016

Výkaz FIN 2-12 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC

Rozvaha ÚSC k 31.12.2016

Výkaz zisku a ztráty ÚSC za rok 2016

Příloha účetní závěrky k 31.12.2016

 

Vyvěšeno: 20. 4. 2017

Datum sejmutí: 15. 5. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět