#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Informace pro občany

 

AKCE - Informativní rozbor pitné vody (19.3.-30.6.2018)

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem pořádá v období 19.3.-30.6.2018 akci na levnější

provedení rozboru pitné vody.

Veškeré informace naleznete ke stažení zde.

Využijte nabídky a zjistěte si, jakou vodu doma pijete!

 

Opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový

Krajský úřad Plzeňského kraje tímto APELUJE na majitele lesů a vyzývá je

k důslednému plnění opatření v ochraně lesa. 

Celé znění výzvy naleznete ke stažení zde.

Žádáme majitele lesů o důslednost v ochraně lesů!

 

 

Změny v dopravě a u jízdních řádů autobusů

Od 10.12.2017 dochází ke změnám jízdních řádů na trase Kralovice – Kozojedy – Liblín, kde jsou zrušeny nevyužívané spoje a zároveň zavedeny nové spoje – dopolední spoj z Kralovic do Kozojed a zpět. Dále pak je upravena četnost, kdy odpolední páteční spoj pojede nově každý pracovní den.

Na trase do Plzně jsou ranní spoje přijíždějící do Plzně mezi sedmou a osmou ukončeny u Hlavní nádraží z důvodu zmenšení CAN a nedostatečné kapacitě odstavu. Na Hlavním nádraží také začíná spoj po třetí hodině do Kozojed a Liblína.

 

Oblast Kralovicka je také nově zařazena do systému IDP. Cestující si mohou pořídit předplatné na Plzeňské kartě, což jim zvýhodní dojíždění.

 

Letáky a nové jízdní řády naleznete zde:

 

 

Cestování s dětmi

Informace k povinnosti dokladů při cestování do zahraničí s dětmi naleznete ke stažení zde.

 

 

HZS PK - informace k čištění palivových cest a topidlům, advent a Vánoce

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje tímto podává několik důležitých rad a informací:

Obec Bohy tímto žádá všechny, aby dodržovali zákonné normy a respektovali pravidla uvedená na přiložených letácích.

 

Péče o Vaši studnu

O studnu je nutné pečovat a jaro je ideálním obdobím pro provedení vyčištění Vaší studny.

Návod, jak provést dezinfekci vody ve studni naleznete zde ke stažení.

 

Veřejná ochránkyně práv - Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.

Nový evidenční systém ESO (Evidence stanovesek ochránce) Vám umožní jednotlivá stanoviska ochránce, kterými se v minulosti zabýval včetně stanovisek.

Systém je dostupný na http://www.chrance.cz.

 

HZS PK - informace k vypalování porostů a pálení biologického odpadu

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje vydal několik důležitých informací k:

Obec Bohy tímto žádá všechny, aby dodržovali zákonné normy a respektovali pravidla uvedená na přiložených letácích.

 

Pečovatelská služba

Nabídka pečovatelských služeb pro občany ke stažení zde.

Informace provozovatele pečovatelských služeb http://www.pecovatelskasluzba.cz/ nebo prostřednictvím FB: https://www.facebook.com/pages/CPOS-pe%C4%8Dovatelsk%C3%A1-slu%C5%BEba-M%C4%9Bsto-Tou%C5%A1kov/307709906036053 .

 

Krajský projekt prevence kriminality 2014 "Plzeňský kraj - Obezřetnost se vyplácí"

Organizace Člověk v tísni, o.p.s. vydala v rámci tohoto projektu příručku Obezřetnost se vyplácí, která se snaží upozornit na riziková jednání a situace, do kterých se může dostat kdokoli z nás.

Kromě popisu rizik spojených se zprostředkováním půjček se tak obyvatelé mohou v příručce dočíst například o problémech spojených s exekucí, oddlužením nebo s nákupem na předváděcích akcích.

Více informací o projektu i o brožuře naleznete na:

http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/obezretnost-se-vyplaci?src=131

http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/zprostredkovani-pujcek-pomoc-nebo-pohroma?src=131

 

Finanční arbitr

Některé spory s bankou, záložnou, investiční společností, poskytovatelem nebo zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru lze řešit u státem zřízeného mimosoudního orgánu - finančního arbitra.

Řízení před finančním arbitrem je bezplatné.

Kdo je finanční arbitr, co dělá a další informace naleznete zde ke stažení.

 

Komunikační, varovný a vyrozumívací systém Plzeňského kraje

Plzeňský kraj zřizuje systém komunikace s občany prostřednictvím SMS zpráv. Tento systém je primárně určen k informování obyvatel kraje v krizových a mimořádných situacích.

Účast v systému je dobrovolná, SMS zprávy jsou zasílány bezplatně.

Další informace včetně možnosti přihlášení naleznete zde.

Zprávy

Opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový

Žádáme majitele lesů o důslednost! celý text

ostatní | 23. 3. 2018 | Autor: Správce Webu