#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Informace pro občany

 

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružení

Ministerstvo vnitra ČR zpracovalo informaci pro spolky a bývalá občanská sdružení o povinostech, které pro ně 

vyplývají z občanského zákoníku a ze zákona o veřejných rejstřících.

Detaily naleznete ke stažení zde.

 

POŠTA KOZOJEDY

Z důvodu změny provozovatele pošty Kozojedy, bude ve dnech 28.1.-1.2.2019 pošta v Kozojedech uzavřena.

Provoz pošty bude nově obnoven dne 4.2.2019 v nových prostorách v budově OÚ Kozojedy čp. 100.

Provozní doba 8-9 hod. a 14-16 hod. v pracovních dnech bude zachována

Poštu Partner Kozojedy bude provozovat Obec Kozojedy.

 

Výzva vlastníkům lesa - lýkožrout smrkový (kůrovec)

Krajský úřad tímto vyzývá a informuje vlastníky lesa ve vazbě na škody způsobené kůrovcem.

Dopis s informacemi naleznete ke stažení zde.

Příloha č. 2 vyhlášky č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa ke stažení zde.

Žádáme majitele lesů o důslednost v ochraně lesů!

 

 

Opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový

Ministerstvo zemědělství ČR touto cestou zveřejňuje

Metodickou informaci k nařízením Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského,

kterými se dočasně povoluje omezené a kontrolované použití přípravků na ochranu rostlin Vaztak Les a Vaztak Active

neprofesionálními uživateli - kůrovec.

Detaily naleznete ke stažení zde:

- metodická informace Ministerstva zemědělství ČR

- nařízení pro přípravek Vaztak Active

- nařízení pro přípravek Vaztak Les

Žádáme majitele lesů o důslednost v ochraně lesů!

 

Změny v dopravě a u jízdních řádů autobusů

Oblast Kralovicka je také nově zařazena do systému IDP. Cestující si mohou pořídit předplatné na Plzeňské kartě, což jim zvýhodní dojíždění.

 

Cestování s dětmi

Informace k povinnosti dokladů při cestování do zahraničí s dětmi naleznete ke stažení zde.

 

HZS PK - informace k čištění palivových cest a topidlům, advent a Vánoce

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje tímto podává několik důležitých rad a informací:

Obec Bohy tímto žádá všechny, aby dodržovali zákonné normy a respektovali pravidla uvedená na přiložených letácích.

 

Péče o Vaši studnu

O studnu je nutné pečovat a jaro je ideálním obdobím pro provedení vyčištění Vaší studny.

Návod, jak provést dezinfekci vody ve studni naleznete zde ke stažení.

 

Veřejná ochránkyně práv - Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.

Nový evidenční systém ESO (Evidence stanovesek ochránce) Vám umožní jednotlivá stanoviska ochránce, kterými se v minulosti zabýval včetně stanovisek.

Systém je dostupný na http://www.chrance.cz.

 

HZS PK - informace k vypalování porostů a pálení biologického odpadu

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje vydal několik důležitých informací k:

Obec Bohy tímto žádá všechny, aby dodržovali zákonné normy a respektovali pravidla uvedená na přiložených letácích.

 

Pečovatelská služba

Nabídka pečovatelských služeb pro občany ke stažení zde.

Informace provozovatele pečovatelských služeb http://www.pecovatelskasluzba.cz/ nebo prostřednictvím FB: https://www.facebook.com/pages/CPOS-pe%C4%8Dovatelsk%C3%A1-slu%C5%BEba-M%C4%9Bsto-Tou%C5%A1kov/307709906036053 .

 

Finanční arbitr

Některé spory s bankou, záložnou, investiční společností, poskytovatelem nebo zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru lze řešit u státem zřízeného mimosoudního orgánu - finančního arbitra.

Řízení před finančním arbitrem je bezplatné.

Kdo je finanční arbitr, co dělá a další informace naleznete zde ke stažení.

 

Komunikační, varovný a vyrozumívací systém Plzeňského kraje

Plzeňský kraj zřizuje systém komunikace s občany prostřednictvím SMS zpráv. Tento systém je primárně určen k informování obyvatel kraje v krizových a mimořádných situacích.

Účast v systému je dobrovolná, SMS zprávy jsou zasílány bezplatně.

Další informace včetně možnosti přihlášení naleznete zde.

Zprávy