#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

DPS BOHY

V současné době jsou v Domě s pečovatelskou službou k dispozici tyto volné byty:

  • byt č. 13 (1NP) - jednopokojový s příslušenstvím o velikosti 45,8 m2
  • byt č. 14 (1NP) - dvoupokojový s příslušenstvím o velikosti 49,5 m2 (přednostně pro páry).

 

Byty v 1. patře jsou přístupné po schodišti. V DPS není výtah.

Byty jsou vybavené pouze kuchyňskou linkou.

Nájem bytu je stanoven na 45,- Kč/m2. Nájem je hrazen měsíčně a k nájmu jsou připočítávány měsíčně následující platby:  platba za společnou anténu 15,- Kč.; platba za úklid společných prostor 120,- Kč.

Otop, teplá a studená voda, společná el.energie je zajišťována společností Městská bytová správa Kralovice. Každý nájemník si hradí zálohy a vyúčtování sám. Vyúčtování je prováděno 1x ročně. Na uvedené služby je ze strany Městské bytové správy vybírána záloha (kauce) ve výši tří měsíčních zálohových plateb.

Každý nájemník si sám hradí platby za elektrickou energii v bytě, elektroměr je hlášen na jméno nájemníka.

 

V DPS Bohy je zajišťována pečovatelská služba prostřednictvím společnosti Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov.

Veškeré dotazy ohledně pečovatelské služby můžete směrovat:

- telefonní spojení na koordinátorku služeb: 774 483 704

- nebo můžete navšívit webové stránky http://www.pecovatelskasluzba.cz/

- případně FB: https://www.facebook.com/pages/CPOS-pe%C4%8Dovatelsk%C3%A1-slu%C5%BEba-M%C4%9Bsto-Tou%C5%A1kov/307709906036053 .

 

Formulář Žádosti o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou naleznete zde.

 

Podmínky přijetí a jeho postup naleznete popsaný v přiloženém souboru zde.

 

Domovní řád v DPS Bohy je ke stažení zde.

 

Dotazy ohledně pronájmu a bytů směřujte na vedení obce.

Dotazy ohledně zajišťování pečovatelské služby směřujte na telefonní číslo 774 483 704.