#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Veřejnoprávní smlouvy

Obec Bohy má uzavřenu veřejnoprávní smlouvu s městem Kralovice, jejímž předmětem je vykonávání přenesené působnosti na úseku přestupků. Smlouva zaslána pod SZ: OOS/188/2019, zaevidována pod č.j. 175/19 - spis 1/2019.

Smlouva je k nahlédnutí zde.