#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Veřejnoprávní smlouvy

Obec Bohy má uzavřenu veřejnoprávní smlouvu s městem Kralovice číslo SZ:OOS/497/2012, jejímž předmětem je vykonávání přenesené působnosti na úseku přestupků. Smlouva je k nahlédnutí zde.

Obec Bohy uzavřela Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s městem Kralovice na výkon přenesené působnosti na úseku přestupků. Dodatek je k nahlédnutí zde.