#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Vyhlášky obce

Přehled obecně platných vyhlášek obce Bohy naleznete zde. (18.19 kB)

Znění vyhlášky číslo 02/2014 O vedení technické mapy částí obce Bohy a Rakolusky je možné si stáhnout zde.   Vyhláška byla schválena 4.8.2014, nabyla platnosti a účinnosti 25.8.2014.

Znění vyhlášky číslo 01/2017 O stanovení části společného školského obvodu základní školy je možné si stáhnout zde.  Vyhláška byla schválena 4.9.2017, nabyla platnosti a účinnosti 29.9.2017.

Znění vyhlášky číslo 01/2020 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územní obce Bohy a Rakolusky je možné si stáhnout zde. Vyhláška byla schválena 1.6.2020, nabyla platnosti a účinnosti 5.7.2020. Tato vyhláška ruší vyhlášku č. 01/2015. Platnost vyhlášky končí 31.12.2021.

Znění vyhlášky číslo 01/2021 O stanovení obecního systému odpadového hospodářství je možné stáhnout zde. (2.9 MB).  Vyhláška byla schválena 15.10.2021 a vstoupí v platnost 1.1.2022.

Znění vyhlášky číslo 02/2022 O místním poplatku za obecní systém odpadového hodpodářství je možné stáhnout zde. (4.11 MB). Vyhláška byla schválena 15.10.2021 a vstoupí v platnost 1.1.2022.