#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Vyhlášky obce

Přehled obecně platných vyhlášek obce Bohy naleznete zde.

Znění vyhlášky číslo 02/2014 O vedení technické mapy částí obce Bohy a Rakolusky je možné si stáhnout zde.   Vyhláška byla schválena 4.8.2014, nabyla platnosti a účinnosti 25.8.2014.

Znění vyhlášky číslo 01/2017 O stanovení části společného školského obvodu základní školy je možné si stáhnout zde.  Vyhláška byla schválena 4.9.2017, nabyla platnosti a účinnosti 29.9.2017.

Znění vyhlášky číslo 01/2020 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územní obce Bohy a Rakolusky je možné si stáhnout zde. Vyhláška byla schválena 1.6.2020, nabyla platnosti a účinnosti 5.7.2020. Tato vyhláška ruší vyhlášku č. 01/2015.