#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Vyhlášky obce

Přehled obecně platných vyhlášek obce Bohy naleznete zde..

Znění vyhlášky číslo 02/2014 O vedení technické mapy částí obce Bohy a Rakolusky je možné si stáhnout zde.   Vyhláška byla schválena 4.8.2014, nabyla platnosti a účinnosti 25.8.2014.

Znění vyhlášky číslo 01/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územní obce Bohy a Rakolusky je možné si stáhnout zde. Vyhláška byla schválena 4.5.2015, nabyla platnosti a účinnosti 25.5.2015. Tato vyhláška ruší vyhlášku č. 1/2015.

Znění vyhlášky číslo 01/2017 O stanovení části společného školského obvodu základní školy je možné si stáhnout zde.  Vyhláška byla schválena 4.9.2017, nabyla platnosti a účinnosti 29.9.2017.